Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

A FLAG IS LEFT BEHIND


HOLDING EDGE


THREE POINTED SHOT


GRASS WAVY WEATHER


OPEN SEA


SUNRISE CLIMBING


Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

WARHEADS IN ART


A BRIGHT FLOW


THE FLY


ON THE WALL


THE WALL


TEXTURES


HIDING FROM THE ENEMY


FULL OF MEMORIES