Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

WAITING FOR THE ROPES


DOCK SNAKE


CAIQUE THE CLASSIC


COLORING


IT'S MY LIFE


VERY FRAGILE


GREY AND ORANGE


THE B&W MARINA


POLE NATIONS


DROP BY DROP


COLORING METALS


INBOUND OUTGOING


Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

TOTEM POLE


CLOUDS OF SADNESS


LOW PASS


RESERVED


THY A330-200 IN LGAV


SYMBOLS ON SHADOWS ON COLORS


Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

TEMPLE OF OLYMPIAN ZEUS


NEVER ACCOMPLISHED


SLICES OF CIVILIZATION


DO NOT ENTER


AWAKENING


ARCHITECTURAL BEAUTY


ΖΑΠΠΕΙΟΝ


REFLECTED FACES


CHOOSE THE RIGHT ONE


DOOR TO DOOR


SPACECRAFT


BUILDING RACK No2


FIND THE DIFFERENCES


THE BLUE PART OF ARCHITECTURE


GLASS DEVIDER


TATTOO ON GLASS


BUILDING RACK


THE PARTHENON MUSEUM


THE PARTHENON RIDERS


FAREWELL


ROYAL OLYMPIC HOTEL Athens


TOO CLOSE


MONOPOD


ΑΡΓΑ (slow)


LAST SHOT OF WINTER


THE 4 SEASONS WINDOW


THE NARROW DEFINITION


METAL GLASS AND SKY


ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ Ρωσική Εκκλησία Αθηνών